ZAGREB - M

Tournament Team 1 Team 2 Result
ZAGREB - M BHC Dubrava (M) 2 BHC Zagreb (M) 1 2 : 1 (21:22, 25:22, 7:6)
ZAGREB - M Sesvete Sky Gym (M) 0 White Boys (M) 2 0 : 2 (22:27, 10:23)
ZAGREB - M Olimpijac (M) 0 BHC Zagreb (M) 2 0 : 2 (40:24, 7:28)
ZAGREB - M White Boys (M) 2 BHC Dubrava (M) 1 2 : 1 (22:24, 29:24, 7:6)
ZAGREB - M Olimpijac (M) 0 BHC Dubrava (M) 2 0 : 2 (18:26, 7:22)
ZAGREB - M BHC Zagreb (M) 2 Sesvete Sky Gym (M) 0 2 : 0 (21:8, 25:10)
ZAGREB - M White Boys (M) 2 Olimpijac (M) 0 2 : 0 (18:7, 21:14)
ZAGREB - M BHC Dubrava (M) 2 Sesvete Sky Gym (M) 1 2 : 1 (18:14, 18:19, 6:4)
ZAGREB - M BHC Zagreb (M) 2 White Boys (M) 1 2 : 1 (14:16, 21:18, 9:8)
ZAGREB - M Sesvete Sky Gym (M) 2 Olimpijac (M) 0 2 : 0 (18:9, 24:17)
ZAGREB - M White Boys (M) 2 Sesvete Sky Gym (M) 0 2 : 0 (18:7, 24:14)
ZAGREB - M BHC Dubrava (M) 0 BHC Zagreb (M) 2 0 : 2 (12:22, 20:22)
ZAGREB - M Sesvete Sky Gym (M) 0 BHC Dubrava (M) 2 0 : 2 (16:18, 6:22)
ZAGREB - M White Boys (M) 0 BHC Zagreb (M) 2 0 : 2 (18:23, 18:21)

Obrada rezultata: www.furkisport.hr